obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczniów zameldowanych na terenie Gminy Zbiczno do Zespołów Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2018 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Informacja dotycząca rozliczania stypendiów Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Informacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Ogłoszenie nr 5/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Zarządzenie nr 171/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie nr 170/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 167/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży łodzi MICHAŁ 400 wraz z silnikiem Johnson i wózkiem podłodziowym, stanowiącej własność Gminy Zbiczno, pozostającej w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 166/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rejestracyjny CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 165/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 164/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 153/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 152/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 151/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 150/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 127/2016 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zarządzenie nr 149/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Budżet Gminy Zbiczno na 2017 r. Szczegóły