obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2020 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Terminy wypłaty świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie – obowiązujące od lipca do listopada 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 28.05.2020 roku stwierdzająca przydatność wody do spożycia z badań laboratoryjnych próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Zbicznie (miejsce poboru próbki: Żmijewko, Zbiczno) Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego na obszarze powiatu brodnickiego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 25 czerwca I przetargu nieograniczonego ustnego na najem na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w Pokrzydowie – lokal handlowo usługowy przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomicznej Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zarządzenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Kujawsko – Pomorski e-BAZAREK Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Zarządzenie nr 153/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie nr 154/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego. Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Zarządzenie nr 151/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Krajowe Dni Pola Minikowo 2020 w dniach 20-23 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie nr 150/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie ustanowienia ograniczeń w działaniach informacyjnych wierzyciela oraz podejmowanie czynności wszczynających postępowanie egzekucyjne Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo – finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dotycząca konsultacji telefonicznych z psychologiem w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdania finansowe Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Deklaracja dostępności Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Zarządzenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w działaniach informacyjnych wierzyciela oraz podejmowaniu czynności wszczynających postępowanie egzekucyjne Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zespół Szkół w Pokrzydowie – sprawozdania finansowe za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zespół Szkół w Zbicznie – sprawozdania finansowe za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Uchwała Nr 2/S/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły