obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2020 Informacja prasowa – ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.2020 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Informacja dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Wielki Piątek Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zarządzenie nr 138/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – taryfy opłat obowiązujące w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 NOWE ogłoszenia, komunikaty oraz druki dokumentów dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe w otwartym konkursie ofert Nr 2/2020 o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe w otwartym konkursie ofert Nr 1/2020 o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020 / 2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły