obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2019 Kampanie informacyjne Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Program Ochrony Środowiska lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026 Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stepol nad Jeziorem Bachotek w Ośrodku Wczasowym PPUH „Stepol” w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku – informacja z dnia 1 sierpnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Gmina Zbiczno Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku (korekta) Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Brodnickiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Sosnami Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Sosno na potrzeby Ośrodka Caritas w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Zbiczno w Ośrodku Wczasowym RYTEBŁOTA Resort & SPA Sp. z o.o. w miejscowości Rytebłota Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gnminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Gmina Zbiczno RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie Gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w formie biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na temat oceny bieżącej jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przy Ośrodku Pod Sosnami nad Jeziorem Zbiczno w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji socjalnej Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie (obowiązujące od lipca do listopstopada 2019 roku) Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku Stanica Wodna Bachotek nad Jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku Szczegóły