obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Urzędu Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Zbicznie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa Zespołu Szkół w Zbicznie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zespołu Szkół w Pokrzydowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzona na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Bilans samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zakładzie Usług Komunalnych sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja dodatkowa oraz wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzone na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Bilans samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Sprawozdanie finansowe Gminy Zbiczno – tabele stanowiące element załącznika informacji dodatkowej Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Zbiczno sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Rachunek zysków i strat Gminy Zbiczno sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Sprawozdanie finansowe Gminy Zbiczno – Wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa” w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Bilans jednostki budżetowej Gminy Zbiczno na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły