obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2019 Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno w piątek 19 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 45/2019 Wójta gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenie regulaminu korzystania z boisk sportowych ogólnodostępnych usytuowanych na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 motogodziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w sprawie ustalenia kosztu przepracowania 1 godziny ciągnikiem MTZ PRONAR 82 SA Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Uchwała nr 5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gmimy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o osiągniętym przez Gminę Zbiczno w 2018 roku poziomie recyklingu Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 kwietnia 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie ustalające wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 06.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy w sieci radiotelefonicznej zarządzania Wójta Gminy Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 12/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Uchwała nr 14/Kd/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno w latach 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 13.15 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Wojciech Rakowski – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły