OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2019 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej oraz składających petycje Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób opłacających podatki i opłaty lokalne w Gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników obrad Sesji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o dowodach osobistych Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Zbicznie – przetwarzanie w związku z przepisami ustawy o ewidencji ludności Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Klauzula informacyjna (ogólna) dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (AKTUALNA) Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (obowiązująca do dnia 24.05.2018 roku) Szczegóły