Wykaz podmiotów którym udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2020 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2017 rok Szczegóły