Petycje i wnioski do Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Petycja w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej realizowanej przez samorząd lokalny Gminy Zbiczno). Wraz z wnioskiem publikujemy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie jw. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno na wniosek Radnego Gminy Zbiczno o przejęcie przez Gminę Zbiczno działek drogowych oznaczonych numerami 98/3, 112/16 położonych w miejscowości Żmijewo Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Wniosek Radnego Gminy Zbiczno do Wójta Gminy Zbiczno o przejęcie przez Gminę Zbiczno działek drogowych oznaczonych numerami 98/3, 112/16 położonych w miejscowości Żmijewo Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno na wniosek Radnego Gminy Zbiczno o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu drogi Gaj – Strzemiuszczek Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Wniosek Radnego Gminy Zbiczno do Wójta Gminy Zbiczno o udzielenie pisemnych wyjaśnień na temat opracowanego projektu drogi Gaj – Strzemiuszczek Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Petycja w interesie publicznym do Rady Gminy i Wójta Gminy Zbiczno (wpłynęła w dniu 31.05.2020 roku) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Wniosek osoby fizycznej do Rady Gminy i Wójta Gminy Zbiczno (wpłynął w dniu 24.05.2020 r.) o przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Petycja złożona za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Brodnickiego do Wójta Gminy Zbiczno (wpłynęła w dniu 06.02.2020 roku) w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu brodnickiego przez cały rok Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przesłana do Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 12 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Petycja o przekazanie informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Wniosek do Wójta Gminy Zbiczno o przekazanie do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno petycji dotyczącej podjęcia przez dyrektorów szkół starań związanych z zapewnieniem uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły oraz wniosek do dyrektorów szkół gminnych o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Ogólne informacje dotyczące składania petycji Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Petycja do dyrektorów szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach Szczegóły