Praca w Urzędzie

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.10.2021 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 Ogłoszenie nr 278/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 września 2021 roku dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Informacja o wynikach wyboru na stanowisko (zastępstwo) asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o naborze na stanowisko „Asystent rodziny” Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Ogłoszenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 września 2020 roku o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Ogłoszenie nr 152/2020 Wójta Gminy Zbiczno – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 16 czerwca 2020 roku o otwarytm i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Informacja z dnia 30 marca 2020 roku o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.03.2020 Ogłoszenie nr 137/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 marca 2020 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne), ubiegających się o stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2019 Ogłoszenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 lipca 2019 roku dotyczące otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienia na stanowisku REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.02.2019 Ogłoszenie nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko pracy REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Zbiczno w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o wynikach naboru na na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudniernienie na stanowisku urzędniczym ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie nr 8/2019 z Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03.01.2019 r. – otwarty konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2018 roku o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły