Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.01.2021 GOPS17 – Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021 / 2022 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS16 – Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS13 – Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS12 – Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS11 – Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS10 – Świadczenie pielęgnacyjne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS09 – Specjalny zasiłek opiekuńczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS08 – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie płodu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS07 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS06 – Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS05 – Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS04 – Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS03 – Gminny Zespół Interdyscyplinarny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS02 – Dodatek energetyczny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2020 GOPS01 – Dodatek mieszkaniowy Szczegóły