Sprawy oświatowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2019 OSW02 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020 / 2021 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2018 OSW01 – Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 OSW03 – Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.01.2018 OSW04 – Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.10.2017 OSW05 – Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 OSW06 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły