Sprawy obywatelskie – ewidencja ludności

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zgłoszenie powrotu z zagranicy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (dla cudzoziemców – obywateli państw członkowskich UE lub EFTA lub członków rodziny obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Szczegóły