Sprawy obywatelskie – służba wojskowa

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Decyzja w sprawie uznania za żołnierza samotnego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Decyzja o uznaniu osoby, której wydano kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Szczegóły