Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2020 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek. Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie nr 193/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły