Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/75/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dna 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Ciche, stanowiącej własność osoby fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietni2019 roku w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/50/2019 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły