Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żywca dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr L/304/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 Uchwała nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sumowo Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły