Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Ogłoszenie nr 125/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku o naborze wniosków na utylizację azbestu Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbiczno Szczegóły