Wnioski i interpelacje radnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2020 Wniosek Radnego Rady Gminy Zbiczno Wiesława Ruteckiego do Rady Gminy Zbiczno o przejęcie działki będącej drogą dojazdową do części nieruchomości gruntowych w miejscowości Lipowiec, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Wniosek grupy Radnych Gminy Zbiczno o wykonanie projektów ścieżek pieszo – rowerowych na odcinkach Zbiczno – Ciche, Zbiczno – Pokrzydowo, Zbiczno – Sumowo – Najmowo Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Wniosek Radnego Gminy Zbiczno o udzielenie pisemnych wyjaśnień na temat projektu drogi Gaj – Strzemiuszczek Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Odpowiedź Wójta Gminy Zbiczno Pani Magdaleny Golubskiej na wniosek Radnego Pana Sławomira Krzyżanowskiego z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Wniosek Pana Sławomira Krzyżanowskiego – Radnego Gminy Zbiczno i Sołtysa Sołectwa Żmijewko do Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2019 roku Szczegóły