WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Cichem pod adresem Ciche 26, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Sumowie pod adresem Sumowo 24, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie pod adresem Pokrzydowo 32, 87-305 Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 170 Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 16 września 2019 roku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2019 roku o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 roku o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2019 roku dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczo z dnia 20 sierpnia 2019 roku o terminach przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowym obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Postanowienie Nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zbiczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły