WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Informacja na temat terminów wykonywania czynności wyborczych w związku z II turą Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku dotyczące kandydatów w ponownym głosowaniu w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 czerwca 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 czerwca 2020 roku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbiczno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 czerwca 2020 roku o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja dotycząca terminu przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 czerwca 2020 roku dotycząca zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców ujętych w rejestrze Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Wykaz zadań urzędników wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Uchwała Nr 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.06.2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Postanowienie nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 kwietnia 2020 roku dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2020 roku dotyczące numerów, granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku o prawach wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły