Wybory

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Uchwała Nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 24 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2018 Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w sobotę 20 oraz w niedzielę 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Zbicznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonywania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2018 roku – informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2018 roku o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczbie radnych wybieranych w tych okręgach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku dotyczące okręgów wyborczych, ich numerów i granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły