Zamówienia poniżej 30 tys EUR

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2020 Ogłoszenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2020 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.” Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.” Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy”” Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro na realizacji usługi pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu Młodzi Naukowcy. Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Ogłoszenie nr 151/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2020 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Ogłoszenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 maja 2020 roku – informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby realizacji projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonemu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby projektu „Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie nr 121/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Informacja z oceny ofert realizowanej w wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałow eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek w okresie od 01.10.2019 r. do 30.04.2020 r.” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Ogłoszenie nr 58/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 czerwca 2019 roku – informacja o wyborze oferty dokonanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na realizację usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Informacja z otwarcia ofert złozonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Ogłoszenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2019 roku o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO na realizację usługi pn.: „Demontaż i transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Ogłoszenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu woków stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty wyniku zaproszenia do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Ogłoszenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienbia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Ogłoszenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Budowa przyłącza wodociągowego tłocznego od studni głębinowych nr 1 i 1A zasilających SUW Zbiczno” Szczegóły