Zamówienia powyżej 30 tys EUR

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2020 Ogłoszenie nr 172/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2020 roku o wyborze oferty „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Ogłoszenie nr 171/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 sierpnia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Ogłoszenie nr 170/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo” Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Ogłoszenie nr 159/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Ogłoszenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Ogłoszenie nr 120/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 stycznia 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym na usługę pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.01.2020 Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Ogłoszenie nr 114/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 stycznia 2020 roku o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.12.2019 Ogłoszenie nr 112/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem” Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2019 Ogłoszenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Ogłoszenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Ogłoszenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2019 Ogłoszenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2019 / 2020 i 2020 / 2021 w formie zakupu biletów miesięcznych” Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Ogłoszenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Ogłoszenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku realizacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2019 Ogłoszenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 0802016C w miejscowości Sumówko” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” Szczegóły