EOH01 – Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty i promocji
  • Termin załatwienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)
  • Osoba kontaktowa Katarzyne Dembek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; pokój nr 1.
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317
  • Miejsce odbioru Osoby występujące o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji mogą odebrać zaświadczenie w miejscu załatwienia usługi w terminie wskazanym przez pracownika merytorycznego.
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
   2. Karta informacyjna o obiekcie,
   3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

   W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o zaświadczenie należy ponadto złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
  • Opłaty Wpis do ewidencji jest bezpłatny. W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wpisu wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian