EOH02 – Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty i promocji
  • Termin załatwienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Dembek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; pokój nr 1.
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Art. 39 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm. ).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian