EOH03 – Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty i promocji
  • Termin załatwienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Dembek
  • Miejsce załatwienia załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; pokój nr 1.
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U.
   z 2017 r. poz. 1553 ze zm. ) w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian