GKB04 – Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
  • Osoba kontaktowa Marzena Hartka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty Uzupełniony wniosek

  • Opłaty Nie podlegają opłacie skarbowej
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)
   2. Uchwała Nnr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno (Dz. Urz. Kuj-Pom z 2018 r., poz. 6537)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian