GKB09 – Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 65 dni
  • Osoba kontaktowa Marek Betlejewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
   lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek
   - oświadczenie osoby, na którą jest decyzja wystawiona
   - oświadczenie osoby, na którą decyzja ma być przeniesiona
   - egzemplarz (kopia) decyzji o warunkach zabudowy, którą wnioskodawca zamierza przenosić
  • Opłaty Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji – 56,00 zł Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 Zwolnione z opłaty są budynki mieszkalne oraz jednostki budżetowe (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od przeniesienia decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian