GKB12 – Wydanie wypisów lub wyrysów z planów miejscowych

  • Wydział Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 10
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Marek Betlejewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
   lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
   - wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki w przypadku braku planu
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. - od wypisu do 5 stron – 30,00 zł - od wypisu powyżej 5 stron – 50,00 zł - od wyrysu za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 – 20,00 zł Opłata nie może być większa niż 200,00 zł 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamiast opłaty skarbowej za wyrys lub wypis, pobierana jest opłata skarbowa za zaświadczenie - 17,00 zł Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

  • Podstawa prawna
   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian