GKB14 – Wnioskowanie o zmianę w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian
  • Osoba kontaktowa Marek Betlejewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
   lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek
   - mapa zasadnicza do celów informacyjnych
  • Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Protest lub zarzut do Rady Gminy w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.
  • Uwagi

   Podanie we wniosku precyzyjnego uzasadnienia ułatwi Radzie Gminy podjęcie decyzji co do zasadności zmiany planu.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian