Gminny Ośrodek Pomoc y Społecznej w Zbicznie – Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zorganizowania dożywiania w Gminie Zbiczno w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

Dokumenty opublikowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu publikacji ogłoszenia:

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Informacja z otwarcia ofert – Zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 16 czerwca 2017 roku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. Zorganizowanie dożywiania w Gminie Zbiczno w okresie od 04.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 12.06.2017
  • Data składania ofert 21.06.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 12.06.2017
  • Godzina otwarcia ofert 09:05
  • Miejsce złożenia oferty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 530477-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian