GOPS04 – Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa – POPŻ 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. :
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do tutejszego ośrodka. Ośrodek wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Odbiór żywności odbywa się w Brodnickim Centrum Caritas ul. Gajdy 3.
Terminy wydawania żywności podawane będą na bieżąco telefonicznie.

  • Wydział -
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Magdalena Ulatowska
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie; 87-305 Zbiczno 199
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 19
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (w załączeniu)
  • Opłaty -
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian