Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 28.12.2017 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 13.00.

Tematem posiedzenia będą materiały na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian