Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 26.03.2018 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godzinie 14.00.

Tematem posiedzenia Komisji będzie omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy Zbiczno.

Informacje

Rejestr zmian