Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14.12.2017 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. o godz. 13.30.

Tematem posiedzenia będzie budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok oraz planowane prace mające na celu rozbudowę i remonty dróg.

Informacje

Rejestr zmian