Informacje dotyczące BIP Urzędu Gminy Zbiczno

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno

Uprzejmie informujemy, że jesteście Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Zbiczno. Na jego stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje w zakresie m.in.:

– organów władzy, osób sprawujących kierownicze funkcje w Urzędzie Gminy Zbiczno, ich kompetencji;
– zasad funkcjonowania – w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
– finansów i mienia;
– polityki władz;
– programów i stanu gminy;
– danych publicznych – w tym dokumentów urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych;
– gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Zbiczno.

BIP Urzędu Gminy Zbiczno jest połączony z regionalną stroną pod adresem http://bip.kujawsko-pomorskie.pl oraz główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gov.pl, tworzoną przez Ministra właściwego ds. informatyzacji. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno funkcjonuje od dnia 1 czerwca 2017 r. W celu skorzystania z informacji zamieszczonych na BIP do dnia 31 maja 2017 r. (włącznie) zapraszamy do odwiedzenia strony pod adresem.

Dla osób niedowidzących udostępniono opcje wyboru wielkości czcionek, możliwość zmiany kolorystyki i kontrastu stron, syntezator mowy czytający wybrane elementy serwisu, wyeliminowano wszystkie elementy ruchome, wprowadzono opisy alternatywne dla grafik i zdefiniowano skróty klawiszowe ułatwiające nawigowanie po serwisie.

Zasad i tryb publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno określa Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno.

Informacje nieudostępnione w BIP Urzędu Gminy Zbiczno:

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Zbiczno można uzyskać w Urzędzie Gminy Zbiczno na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Ponadto informacje są wykładane lub wywieszane na tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz Urzędu.

Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>