Kadencja 2014 – 2018

Komisja Rewizyjna:
Sławomir Krzyżanowski – Przewodniczący

Członkowie:
Robert Tracz
Andrzej Krukowicz
Wioletta Ostrowska
Wojciech Nagórski

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Robert Tracz – Przewodniczący

Członkowie:
Tomasz Wiśniewski
Wioletta Ostrowska
Sławomir Krzyżanowski
Mariusz Chachulski

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich
Katarzyna Ostrowska – Przewodnicząca

Członkowie:
Izabela Kessler – Fanslau
Tomasz Wiśniewski
Magdalena Golubska
Mariusz Chachulski

Komisja Gospodarki Finansowej i Mienia
Mariusz Jakubowski – Przewodniczący

Mariusz Chachulski
Grzegorz Ostrowski
Katarzyna Ostrowska
Andrzej Krukowicz

Informacje

Rejestr zmian