Nowe informacje i druki w dziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno zamieszczone zostały:

– Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi w 2018 roku.
– Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w 2018 roku.
– Akty prawa miejscowego – Uchwały Rady Gminy Zbiczno regulujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami i drukami w dziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Informacje

Rejestr zmian