Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące wsczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Brodnickiego z dnia 31 lipca 2015 roku, znak: OŚ.6341.13.2015 na zaprzestanie poboru wód podziemnych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian