Ogłoszenie nr 03/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 9 czerwca 2017 roku o naborze na stanowisko pracownik fizyczny / kierowca ciągnika na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:03/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyObszar gminy Zbiczno
  • Stanowiskopracownik fizyczny / kierowca ciągnika
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-06-09
  • Termin składania dokumentów2017-06-23
  • Sposób składania dokumentówDokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Pracownik fizyczny w Zakładzie Usług Komunalnych na czas zastępstwa nieobecnego pracownika"
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku do godz. 15:00 pod adresem: Zakład Usług Komunalnych, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3. obywatelstwo polskie;
   4. nieposzlakowana opinia;
   5. wykształcenie zasadnicze zawodowe;
   6. prawo jazdy kat. T.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość mechaniki;
   2. doświadczenie na podobnym stanowisku;
   3. uprawnienia operatora koparko - ładowarki;
   4. prawa jazdy kat. B, C.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowySzczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia (w załączeniu)
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia (w załączeniu)
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian