Ogłoszenie Nr 211/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR dla zamówienia pn. Opracowanie doklumentacji budowlano – wykonawczej dla inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian