Ogłoszenie nr 239/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 maja 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja na cele mieszkaniowe poddasza budynku komunalnego w miejscowości Lipowiec”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian