Ogłoszenie nr 262/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080243C oraz budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1825C do skrzyżowania z dr. nr 080228C i nr 080222C na działce nr 75/4 i części działek nr 63, 153, 42, 192 i 60 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian