Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian