Ogłoszenie nr 308/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowywanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian