Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”

Ważna informacja dla Wykonawców.

Informujemy o zmianie treści SIWZ oraz projektu umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 22.02.2018
  • Data składania ofert 09.03.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 09.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 521564-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian