Ogłoszenie nr 341/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 080227C na działkach nr 185 i 227 oraz na części działek nr 80/1 i 169, położonych w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian