Ogłoszenie nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”

Uwaga: Do ogłoszenie zamieszczono sprostowanie ( w załączeniu)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian