Ogłoszenie nr 402/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15kV w miejscowości Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian